Sede Apostólica
Santo Padre

Visita pastoral a Lamezia Terme y Serra San Bruno

9 de octubre de 2011


Web oficial: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2011/index_lamezia-terme_sp.htm